پروژه ها

مبل و صندلی در قرون وسطی

مبل ها  زمان مصر و یونان باستان اختراع شده اند اما شباهتی به مبل های امروزی  نداشتند.

در واقع مبل چیزی برای نشستن بود، نه استراحت. تا دهه 1680، زمانی که اولین صندلی روکش دار به ورسای آمد.

تنه ی درخت یا سنگ ها مبل،  سنگ های بزرگ تر به عنوان میز و سرخس ها و پوست های پشمی به عنوان کیسه خواب و تشک مورد استفاده قرار می گرفت.

قبل از مبل های امروزی، مبلمان کاملاً کاربردی بود و بدن شما را حتی در زمان استراحت سفت و عمودی نگه می داشت.

مبل در قرون وسطی

دوران قرون وسطی به دو دوره اوایل قرون وسطی و اواخر قرون وسطی تقسیم می شود .

پس از سقوط امپراطوری روم در قرن های چهارم و پنجم، مبلمان در اروپا کم کم مورد استفاده قرارگرفت مانند صندلی، عسلی، نیمکت ها و صندوق ها. این دوران ساخت مبلمان کاهش چشمگیری داشت و این کاهش تا دوره رنسانس به چشم می خورد.

درطول قرن های چهاردهم و پانزدهم، اروپا پیشرفت های زیادی در زمینه ساخت و طراحی مبل داشت.

 کمدها، صندوق ها، انواع میزها به آهستگی تکامل یافتند و بیشتر مبل های های تولید شده به راحتی قابل حمل بودند، به طوری که مهمانان مبل های خود را با خود حمل می کردند و  ثروتمندانی که چند خانه داشتند مبل های خود را با خود جابجا می کردند.

بهترین مبلمان این دوران مانند همیشه از گذشته تا کنون برای مکان های مذهبی و مقدس یعنی کلیساها و صومعه ها ساخته شدند و بیشتر ایده ها و دگرگونی ها که بعدها به راحتی خانه های اروپایی اضافه شد از این زمان سرچشمه گرفته است. از نمونه مبلمان های مورد استفاده در کلیساها می توان به مبلمان مخصوص خواندن و نوشتن مانند تریبون ها و میزها اشاره کرد.

در قرن های شانزدهم و هفدهم، هنوز هم تولید انواع مبلمان بسیار انگشت شمار بود و مبلمان بیشتر متعلق به اشراف و بازرگانان ثروتمند بود. وسایل خانگی  کشاورزان و دهقانان، حتی در اواخر قرن هجدهم طراحی خام و ساختی خشن و سخت داشته اند.
تاریخچه صندلی در قرون وسطی

صندلی ها در طول قرون وسطی تولید کمی داشتند و داشتن صندلی نشانی از افتخار بود و فقط خانه های بزرگ در این زمان صندلی هایی برای لردها و همسرانشان داشتند.

بعد ها دو نوع اصلی از صندلی ها ساخته شد. یک نوع از این صندلی ها، صندلی تاشو با قابی شبیه به ایکس بود که از چوب و فلز ساخته شده بود. نشیمنگاه صندلی و پشت آن متشکل از نوارهای مستطیلی از پارچه های قوی یا چرم بود. سپس، این صندلی ها به شکل صندلی های سنگین تر تکامل یافتند.

برخی صندلی های این دوره کاملا از صندوقچه ها تکامل یافته بودند که در بسیاری موارد بخش زیرین برای انبار وسایل استفاده می شد. قاب ها این صندلی ها معمولاً با پارچه های کتان تزئین شده بودند که در بخش پشتی ، دسته ها و بخش زیرین استفاده می شدند.

بسیاری از صندلی های این دوره دارای بخش های پشتی بلندی بودند که به سایبان هایی ختم می شدند.

دیدگاهتان را بنویسید